Zdvihací zařízení

 

Jeřábník 

 • základní školení a praktické přezkoušení     
 • třída O
 • třída A
 • třída AS
 • třída B
 • třída
 • opakované školení a přezkoušení  všech tříd

Vazač 

 • základní školení a praktické přezkoušení   
 • třída A
 • třída B                  

Obsluhovatel zdvihacích zařízení


    Obsluhovatel hydraulické ruky   

 • základní školení a praktické přezk.   
 • opakované školení a přezkoušení

    Pověřená osoba       

 • základní školení a přezkoušení
 • opakované školení a přezkoušení

Provozní technik zdvihacích zařízení   

 • základní školení a přezkoušení
 • opakované školení a přezkoušen

Řidič motorových dopravních vozíků     

 • základní školení a přezkoušení včetně praktického
 • opakované školení a přezkoušení

Vedoucí pracovníci    

 • periodické jednou za 3 roky