Elektrické zařízení

Lhůty revizí

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
Revize bleskosvodů dle ČSN EN 62305-3
Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-7-7xx
Revize a kontroly el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí

Třídy vnějších vlivů

Revizní lhůty v letech

základní, normální

AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

5

venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy

Revizní lhůty v letech

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být též BD2)

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů

Druh objektu Objekt dle povahy zpracovaných látek Revizní lhůty v letech
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny ostatní

5

 

Revize bleskosvodů dle ČSN EN 62305-3

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 (tab. E2).

Hladina ochrany

Vizuální kontrola(rok)

Úplná revize(rok)

Kritické systémy úplná revize(rok)

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

 

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-7-7xx

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory

Doporučená lhůta

prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701)

3 roky

prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702)

1 rok

místnosti se saunovými kamny (oddíl 703)

3 roky

staveniště a demolice (oddíl 704)

0,5 roku

zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705)

3 roky

omezené vodivé prostory (oddíl 706)

3 roky

zařízení pro zpracování dat (oddíl 707)

5 let

parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708)

1 rok

venkovní osvětlení (oddíl 714)

4 roky

 

Revize a kontroly el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2

Lhůty pravidelných revizí

Skupina

Třída ochrany

Držené v ruce

Přenosné

 

Třídy I

Třídy II a III

 

A

vždy před vydáním uživateli a dále podle skupiny jejich používání

B

I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

II a III

1x za 6 měsíců

C

I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

II a III

1x za 12 měsíců

D

I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E

I. II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti