Úvod

Vítejte na našich stránkách.

Řešíme otázky v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrny zdraví při práci, dále v oblasti požární ochrany, zajišťujeme výchozí  i pravidelné revize, zkoušky, prohlídky, školení pro vyhrazená i nevyhrazená technická zařízení tlaková, elektrická, plynová a zdvihací. 

Jsme vybaveni kvalitní měřící technikou, u níž jsou v pravidelných intervalech prováděny kalibrace. Revize jsou prováděny v předepsaných lhůtách dle prostředí, druhu objektu a účelu používání. Pro naše zákazníky zajišťujeme servis hlídání termínu pravidelných revizích a školení.

Naše působnost je po celé České republice se specializací na jižní Čechy.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni, tak jako mnoho zákazníků před vámi.