Kontakt

RZCB s.r.o.            

Ledenická 665/3

370 06 České Budějovice

IČO: 054 98 686    DIČ: CZ054 98 686 

Číslo bankovního účtu: 9658419001/5500
 

Josef Žáček                           
         jednatel


tel.: +420 774 832 750

e-mail: rzcb@seznam.cz

 

 

 

 

 

 


Jan Reitinger
        technik

tel.: +420 602 177 982

e-mail: bkcb@seznam.cz

odbornost:

- OZO v prevenci rizik v oblasti BOZP

- TPO technik požární ochrany

- plynové zařízení

- tlakové nádoby stabilní 

- parní a horkovzdušné kotle 4. třídy

- nízkotlaké kotelny

 

odbornost:

- elektrická zařízení (určené pro použití v         prostředí s nebezpečím výbuchu bez omezení       napětí) 
 
- zdvihadla a jeřáby, vázací prostředky