TNS‚ kotle‚ kotelny‚ plynové zařízení

 

Doba platnosti osvědčení - prověření znalostí a odborné způsobilosti oblsuhy pro:

tlakové nádoby stabilní (TNS)                     -       3 roky

kotle                                                         -       3 roky

nízkotlaké kotelny (NK)                              -       5 let

plynová zařízení (PZ)                                 -       3 roky

 

Povinnost proškolení obsluh:

  • Pokud je nainstalována TNS je proškolení na obsluhu TNS povinné dle ČSN 69 0012. 
  • Pro provoz parních a horkovzdušných kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto přetlaku s vyjímkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního tlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, platí prověření dle ČSN 070710
  • Pokud je jmenovitý tepelný výkon vyšší než 50 kW je nutné proškolit obsluhu nízkotlaké kotelny vyhl. č. 91/1993 Sb. § 14.
  • Pokud je celkový výkon kotlů 50 kW a více, je nutné proškolit obsluhu PZ vyhl. č. 21/1979 Sb. § 5.
  • Proškolení obshy PZ doporučujeme všem provozovatelům PZ v rámci bezpečnosti.