BOZP a PO

 

Naše nabídky v oblasti BOZP

1) Odborné poradenství v oblasti BOZP
2) Školení BOZP vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
3) Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP
4) Identifikace a hodnocení pracovních rizik
5) Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP
6) Provádění prověrek BOZP dle ZP 262/2006 Sb.
7) Zpracování dokumentace BOZP:

 • dle konkrétních požadavků provozované činnosti
 • organizační směrnice
 • provozní řády a směrnice
 • pracovní instrukce a postupy
 • zpracování směrnice, normativu a osobních listů OOPP
 • dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, postup při a po úrazu
 • traumatologický plán -pokyny první pomoci + obsah lékárničky
 • atd.

8) Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
9) Šetření pracovních úrazů, zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
10) Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců
11) Jednání s orgány státního odborného dozoru
12) Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP

 

 

 

Naše nabídka v oblasti PO

1) Odborné poradenství v oblasti PO

2) Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
3) Stanovení podmínek požární bezpečnosti
4) Odborné poradenství v PO
5) Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců PO
6) Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
7) Odborná příprava preventivních požárních hlídek
8) Odborná příprava preventistů PO
9) Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
 • požární poplachové směrnice
 • dokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požáru

10) Jednání s orgány státního odborného dozoru
11) Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti PO