ČSN 27 4007

ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 27 4007
  • účinnost: 01 červenec 2004

Strana 2


Předmluva

Tato norma byla vypracována pro prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, které jsou trvalou součástí staveb. Norma stanoví zásady pro provádění zkoušek po podstatných změnách a po opravách a dále pro odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů.

Změny proti předchozímu vydání

Z této normy byla vypuštěna problematika závažných nebezpečí a s nimi spojených provozních rizik existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je nově řešená v ČSN EN 81-80.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace výrobců výtahů, IČ 60457414, Václav Vaněk, České sdružení pro výtahovou techniku, IČ 65993845, Ing. Bohuslav Kratěna

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 


Strana 3


Obsah

 

1 Předmět normy

2 Odkazy na normy

3 Termíny a definice

4 Všeobecně

5 Zkoušky

6 Inspekční prohlídky

7 Posouzení provozních rizik a nápravná a ochranná opatření

8 Požadavky na zkušebního technika

Příloha A (informativní) Vzor Protokolu z odborné zkoušky