ČSN 07 0710

ČSN 07 0710 - Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN 07 0710
  • účinnost: 01 květen 1977

Tato norma platí pro provoz parních a horkovodních kotlů (dále jen „kotlů") s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku, s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního tlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy.*)

Norma obsahuje též některá ustanovení týkající se provozovatelů kotlů a kvalifikace osob, jež budou později řešena předpisy státního odborného dozoru.

Výjimky z této normy udělují v rámci své působnosti orgány státního odborného dozoru a orgány uvedené v § 3, odst. 2, písm. a) a b) zákona číslo 174/1968 Sb. (dále jen „dozorčí orgány").

 

I. NÁZVOSLOVÍ

Pro názvosloví platí ČSN 07 0000, popř. ON 07 0619.

 

II. VŠEOBECNĚ

Účel normy

1. Norma určuje základní podmínky nutné k zajištění bezpečného a hospodárného provozu kotlů. Provozem kotlů se rozumí souhrn činností nutných k využívání kotelního zařízení.

...